Wat is de Vitus Stichting

De gelden van de Vitus Stichting zijn tussen 1887 en 1992 bijeengebracht door de Zusters Franciscanessen van het Sint Bonifatius Hospitaal in Leeuwarden. Bovendien schonken dankbare patiënten soms geld. Ook waren er mensen die het fonds in hun testament opnamen. In 1962 hebben de zusters voor het beheer van die gelden de Sint Vitus Stichting opgericht.

Het Sint Bonifatius Hospitaal veranderde van naam. Aan de rooms-katholieke signatuur kwam een einde. En toen de drie Leeuwarder ziekenhuizen in 1992 fuseerden tot het Medisch Centrum Leeuwarden, ging de huidige stichting zelfstandig verder, nu als Vitus Stichting, zonder Sint. Niet langer katholiek, maar nog steeds sterk betrokken bij de noden en zorgen van mensen, gemeenschappen en instellingen.

Aan het begin van de 21e eeuw is de Vitus Stichting geheel onafhankelijk. Niet meer verbonden met een ziekenhuis, niet afhankelijk van kerken of overheid, evenmin van politiek of bedrijfsleven. De bestuursleden vertegenwoordigen niemand. Ze nemen beslissingen zonder last of ruggespraak, zoals dat heet. Natuurlijk zijn er wel normen ontwikkeld op grond waarvan het bestuur beslist over de bestemming van de uitgaven van het fonds. Deze vindt u links onder het kopje Donatiebeleid.

Sinds 2008 is de Vitus Stichting door de overheid erkend als charitatieve instelling en in het bezit van het zogenaamde ANBI-keurmerk; de Vitus Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het RSIN/fiscaal ANBI-nummer  is 3399266.

Registratienummer Kamer van Koophandel te Leeuwarden 41000543