1Aanvrager
2Motivatie
3Bijlagen
  • Gegevens aanvrager

    De aanvraag dient door een rechtsgeldige zorgverlener te worden gedaan. Bijvoorbeeld een huisarts, een pastor of een hulp- of zorgverlener die een professioneel contact onderhoudt met degene(n) voor wie de steun bedoeld is.
  • * van de organisatie waarop de bijdrage gestort kan worden. (Vitus maakt donaties niet rechtstreeks over aan begunstigden.)
  • Gegevens begunstigde