De Vitus Stichting

De Vitus Stichting ondersteunt mensen – wonend in of verbonden met Fryslân – die essentiële goederen of diensten niet kunnen betalen. Doelmatig, snel als het moet, en in principe eenmalig. We ondersteunen particulieren (via een raadspersoon), maar ook organisaties die dat doen. De verbondenheid met Fryslân is een belangrijk criterium, meer hierover in het donatiebeleid. 

De Vitus Stichting heeft een bijzondere historie. Deze begint bij drie zusters Franciscanessen uit het Duitse Munster. De nonnen staan in alle opzichten aan de basis van onze stichting. Van het vermogen, ons werkgebied, tot aan de naamgeving. ‘Vitus’ is ontleend aan Sint-Vitus, de beschermheilige van de voormalige Sint-Vituskathedraal in Leeuwarden. Verderop leest u het hele verhaal van ‘onze’ zusters. 

Ondanks de stevige link met de kerk, is de Vitus Stichting al jaren een onafhankelijke stichting. Natuurlijk kunnen kerken nog altijd aanvrager zijn, maar zij staan op gelijke voet met andere hulpbiedende organisaties en personen. 

Op een respectvolle manier iets voor mensen betekenen. Doelmatig, en snel als het moet