Uitbetaling

U ontvangt een bevestigingsbrief met de details van uw toewijzing. Het toegekende bedrag wordt vervolgens overgemaakt op de bankrekeningvan de betreffende raadspersoon of organisatie. Rechtstreeks uitkeren aan de begunstigde is niet mogelijk. 

Op een respectvolle manier iets voor mensen betekenen. Doelmatig, en snel als het moet