Bed voor meneer

Om aan de eisen van de thuiszorg te voldoen, kreeg een vrouw van bijna 80 een nieuw bed via de WMO. Maar sindsdien lag ze 40 cm hoger dan haar echtgenoot. Met alleen een AOW was een nieuw bed voor haar man niet haalbaar. MEE Friesland (nu MEE Noord) deed een aanvraag voor het echtpaar, waarop de Vitus Stichting de helft van een nieuw bed voor meneer financierde.