Bestuursverslagen

 

Over elk jaar brengt het bestuur van Vitus Stichting verslag uit. Deze verslagen bevatten de belangrijkste thema's die aan de orde zijn geweest, een korte samenvatting van de financiele Jaarrekening inclusief aantal, omvang en aanvragers van gehonoreerde donaties en de bestuurssamenstelling.

Bestuursverslag 2019
Bestuursverslag 2018
Bestuursverslag 2017
Bestuursverslag 2016
Bestuursverslag 2015
Bestuursverslag 2014
Bestuursverslag 2013
Bestuursverslag 2012
Bestuursverslag 2011
Bestuursverslag 2010
Bestuursverslag 2009