Bijdrage aanvragen

Het aanvragen van een bijdrage kan door onderstaand formulier in te vullen.

Indien gevraagd wordt documenten op te sturen, dan krijgt u daarvoor de gelegenheid na het invullen en versturen van het aanvraagformulier.

Het bestuur van de Vitus Stichting zal de ontvangst van iedere aanvraag bevestigen. De aanvrager krijgt bovendien te horen hoe de verdere afhandeling zal verlopen. Wanneer een aanvraag wordt afgewezen, krijgt de aanvrager de reden van de afwijzing te horen.

Vitus Stichting accepteert ook het Aanvraagformulier Individuele noden, zoals dat door RDO Balije van Utrecht geuniformeerd is. U kunt informatie vragen of overleg plegen met Vitus via e-mail of via post Vitus Stichting, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden.

Vitus werkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt ons Privacyreglement hier downloaden of per email bij ons opvragen.

 

PHP FormMail Generator - A free tool to create ready-to-use web email forms with file upload, auto-response email, and dependent dropdowns.
Aanvraagformulier:
(Gelieve de velden met een * altijd in te vullen.)
  1. Aanvragen bevatten persoonsgegevens van zowel de aanvrager als de begunstigde. Vitus kan uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u toestemming geeft, ook namens de begunstigde, voor het zorgvuldige en ter zake dienende gebruik van deze persoonsgegevens.  2. (van de organisatie) waarop de bijdrage gestort kan worden. (Er worden door de Vitus Stichting geen rechtstreekse betalingen aan begunstigden gedaan.)

  3. 3. Gegevens van de begunstigde

  4. Aanvraag gegevens
  5. Een begroting of kostenoverzicht van de activiteit/uitgaven meezenden, waaruit duidelijk blijkt wat het feitelijke tekort is en een uiteenzetting van de reden of oorzaak waarom de betreffende activiteit/uitgave niet kan worden betaald uit de normale inkomsten.

  6. Vragen 9 en 10 alleen voor stichtingen en verenigingen
  7. Kopie van statuten en inschrijving Kamer van Koophandel meezenden, indien voor de eerste maal een beroep wordt gedaan op de Vitus Stichting c.q. deze niet eerder aan de Vitus Stichting zijn verstrekt.
  8. Kopie van de laatste jaarrekening meezenden.
  9.  


:: PHP FormMail Generator ::